Information

17.10.2023
Adunarea Generala extraordinara a actionarilor societatii
Consiliul de Administratie al SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAŢII SA, cu sediul în Baia Mare str. Aleea Electrolizei nr. 1, inmatriculată în Registrul Comertului sub nr. J24/164/1991, CUI 2196150, în temeiul dispozitiilor art.119 al Legii 31/1990 cu modif. ulterioare, convoaca: Adunarea Generala extraordinara a actionarilor societatii, in data de 19 octombrie 2023, ora 13, a doua convocare, la Centrul de instruire si marketing al Camerei de Comert si Industrie Maramures din Baia Mare, str. Aleea Expozitiei nr. 1, cu următoarea ordine de zi: Prezentarea intentiei de majorare a capitalului social si stabilirea modalitatilor prin care se va realiza majorarea capitalului social al societatii.